Yngve Falck er her ikke mere

Yngve er kørt i garage for altid, han døde tirsdag nat og vi har modtaget denne nekrolog:

Nekrolog

DVK-medlem 327, Yngve Falk er ikke mere. Uventet og urimeligt forlod han vores verden d. 27. juni 2017  efter kort tids sygdom. Yngve efterlader et enormt tomrum, ikke alene for os, der var så heldige at have vores gang og frirum på Klostergade 7, men også for veteranbil-folket i bred forstand.

Yngve blev født under krigen, men havde en tryg og en dejlig barndom i Virum, med Furesøen, som naturlig legeplads. I tresserne læste han til lærer på seminarium i Holbæk og havde bl.a. ansættelse i Slesvig. Senere blev det til en lang karriere på Tikøb skole og inden pensionen en tid som selvstændig.

Allerede som ungt menneske fyldte gamle biler Yngves liv, hvor en hvid åben førkrigs MG bragte ham rundt, og siden 1970´erne er der passeret mange spændende biler igennem garagerne på hjemmeadressen. Af nogle kan nævnes BMW 327, Simca Vedette Chambord, Hillman Minx og en lang række Mercedes. Særlig sidstnævnte bilmærke stod Yngve nært og hans viden og indsigt i disse – særligt 190SL, Pagode og 220 SEB – har hjulpet mange fortvivlede ejere, når de efter at have besøgt en eller flere ’eksperter’ endelig endte med at få løst problemet hos ham.

Yngve var et meget venligt, udadvendt og dannet menneske, der viste stor interesse og omsorg for mennesker omkring ham og særligt for hans familie. Det var derfor ikke kun biler snakken faldt på, når man ’kiggede ind’. Ud over livet i almindelighed, var emner som historie og måske særlig lokalhistorie, naturen og samfundet noget vi talte om over den kop kaffe, man altid blev budt på.

Den tomhed, som vi føler i dag, må være for intet at regne i forhold til hans familie, Birgit, de tre børn og de mange børnebørn, som Yngve holdt så meget af, hvorfor alle vore tanker går til dem i denne svære tid.

Æret være Yngve Falks minde.

Niels-Erik Manniche

Mødedag: hver onsdag kl 19,00

Vi holde åbent alle onsdage kl 19,00.

3-4 gange på værkstedet og

1 gang med alm mødeaften i “slyngelstuen” altid 2. onsdag i måneden

dog ingen værksteds aftener i Juli og August ( kun alm møde 2.onsdag)

Der er ikke fast program på værksteds aftenerne men mulighed for at komme med småting der lige skal have lavet et eller andet, der vil være motor adskillelse både for biler og mc, ja i bestemmer selv.

nb: program for mødeaftner kan ses separat under Møde kalender

Parkering af motorcykel eller åben sportsvogn

Parkering skal ske efter færdselslovens generelle betingelser – § 28 og § 29 – samt efter eventuelle lokale bekendtgørelser om parkering. En motorcykel betragtes herefter ligestillet med en bil, som et køretøj.

Efter Færdselsloven skal standsning og parkering ske, så der ikke opstår fare eller ulempe for færdslen. Standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i kørselsretningen. På en mindre befærdet vej og en vej med ensrettet færdsel kan standsning eller parkering dog ske i venstre side. køretøjet skal parkeres i vejens længderetning ved kørebanens yderkant.

Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti, fortov, midterrabat, helleanlæg og lignende.

Med henvisning til Trafikministeriets kekendtgørelse – bekendtgørelse om vejafmærkning nr. 590 af 24. juni 1992, §49 – om parkeringsbåde, skal parkering ske i og inden for en bås. Parkering må ikke finde sted uden for en parkeringsbås, hvis det er i et område, der er udlagt til parkering, og der er afmærkeede parkeringsbåse.

Standsning og parkering med køretøjer, der har mere end to hjul, skal ske i båsens længderetning. Det gælder dog ikke to-hjulede motorcykler, som kan parkeresd frit i båsen – eventuelt flere motorcykler i én bås.

Hvis en køretøjsart for eksempel bus, taxi, lastbil eller mc er angivet med tekst i eller symbol i en bås, så standsning og parkering kun foretages af disse køretøjer.

Hvor parkeringsbåse er afmærkedes på eller ved kørebane uden for parkeringsplads, må parkering finde sted uden for en bås, hvis dette ikke strider mod andre bestemmelser. Parkering i gågade må ikke ske uden for særligt afmærkede pladser.

På parkeringspladser med Park-o-Metre (P-automater) skal der betales den anførte timetakst, hvis man parkerer på pladsen. Ved parkering af en motorcykel skal p-billetten bedbringes og forevises for P-kontrollen/Politiet som bevismateriale i tilfælde af, at man er blevet pålagt en parkeringsafgift. Ved tidsparkering skal man overholde den angivne tid.

For motorcykler og sportsvogne gælder det, at man kan undlade brugen af P-skive, da den ikke kan sidde uden, at andre kan dreje på den. men derfor er man ikke fritaget for risikoen for en parkeringsafgift. Parkeringsvagten foretager en såkaldt ventilkontrol.

Ventilkontrollen består i, at parkeringsvagten aflæser klokkeslet og i et skema indtegner ventilernes position på hjulene. Konstaterer parkeringsvagten efter en periode, svarende til konkret tidsbegrænsning på eksempelvis to timer, at ventilernes placering er uændrede, antages det, at køretøjet ikke har været flyttet i mellemtiden.